Page 7 - kniha
P. 7

ale moje intelektuálne schopnosti a hlavne čítanie je na takej
      úrovni, že by som zostarol, kým by som si prečítal dostatok
      kníh a na to nie je dosť času. Teda nechcem tým strácať čas.
      Prečo? Lebo chcem pomôcť ľuďom. Čím? Tým, že sa podelím s

      ľuďmi o moje postrehy, úvahy, nápady, zážitky a z nich plynúce
      ponaučenia, ale aj ciele, na ktorých ak sa nezhodneme, tak
      sme v riti. Ešte v tomto úvode Ti chcem povedať, že ma nikto
      nefinancuje a aj túto knihu píšem, teda mám možnosť písať
      preto,  že  som  živnostník  -  elektromontér  a  minulý  rok  v
      decembri som zarobil toľko, že mesiac január by som mal bez
      problémov prežiť bez príjmu. Ale to teraz nie je dôležité. Môj
      vnútorný hlas mi hovorí, že mám napísať túto knihu a potom
      zrealizovať všetko, čo je v nej napísané ( pre pokoj duše ) a
      následne s ohľadom na to čo sa začne alebo nezačne diať robiť
      veci,  ktoré  považujem  za  správne.  Jednou  z  nich  je

      samozrejme pracovať.

      Chcem byť Tvojim priateľom, aby si ma nezabil ak to nevyjde.:)
      Nechodím,  a  ani  v  budúcnosti  nechcem  chodiť,  na
      pancierovom aute alebo po kanáloch.:) A prepáč aj za niektoré
      vulgarizmy,  alebo  iné  nedostatky  tejto  knihy.  Niektoré  sú
      celkom úmyselné pre dotvorenie atmosféry. Pochop ma. Je to
      moja prvá kniha a sám nie som si istý, či robím dobre, že ju

      píšem. Občas sú pochybnosti správne a občas dokážu veľmi
      ublížiť! Vysvetlím v niektorej kapitole. Nepíšem túto knihu
      preto, že chcem byť spisovateľ, ale len preto, že sa chcem ešte
      takouto formou pokúsiť pomôcť Slovensku.


                     – 7 –
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12