Page 6 - kniha
P. 6

nie s cieľom ich osočovať, alebo im robiť reklamu. Ide čisto o
      čo  najobjektívnejšie  opísanie  nejakých  mojich  zážitkov  s
      uvedenými osobami a do knihy ich dávam výlučne preto, aby
      ste lepšie vedeli pochopiť prečo navrhujem to, čo navrhujem.

      Stretol som sa takmer s každým významným politikom, ale
      nedajú sa do tejto knihy dať všetky zážitky s nimi spojené aj
      keď by boli akokoľvek zaujímavé. Niektoré Ti možno poviem
      pri  káve.  Uvedené  osoby  aj  keď  budú  možno  vykreslené
      negatívne, tak určite ich pozývam do revolúcie tak ako aj
      všetkých ostatných, ktorí chcú dobre Slovensku.

      Ale aby som sa konkrétne vyjadril čo je cieľom knihy, tak ten je

      najvýstižnejšie opísaný v samotnom názve a to: "Ako urobiť
      revolúciu a čo potom..." Či táto kniha naozaj pomôže danému
      zámeru je už len a len na čitateľoch. Celá táto kniha bude
      obsahovať  rôzne  myšlienky,  zážitky,  skúsenosti,  mená
      konkrétnych osôb, vnuknutia z ducha a aj vulgarizmy. Napriek
      tomu, čo si o mne pomyslíte, je načase napísať pravdu bez
      cenzúry. Predpokladám, že nebudem mať dosť odvahy, aby
      som napísal niektoré moje zážitky. Hlavne nie tie, na ktoré nie
      som veľmi hrdý. Ale ak mi pomôžete urobiť revolúciu, tak
      moja posledná kniha, ak sa mi nič nestane, čo by mi v tom
      zabránilo, bude o tom na čo hrdý nie som. V každom prípade

      do tejto knihy chcem dať hlavne veci, ktoré nejako súvisia s
      problematikou revolúcie. Ešte chcem uviesť, že niektorí píšu
      knihu o niečom, keď majú o danej problematike prečítané
      množstvo  kníh  a  materiálov,  prípadne  návštevy  rôznych
      osobností a ich spovede. Ja nie. Nie, že by to nebolo dôležité,
                     – 6 –
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11