Page 2 - kniha
P. 2

Napísal © Peter Sihelský, 2022
      Ilustroval © Peter Sihelský, 2022
      TiskovyExpress.cz


      Všetky práva vyhradené.

      ISBN číslo

      Poradové číslo výtlačku:


      Kniha získaná ( dátum + spôsob ):

      Venovanie od ( autor alebo darca / predajca ):

      Osobné pocity pri zaobstaraní knihy + dátum + podpis:
      Osobné pocity pri dočítaní knihy + dátum + podpis:

      Kniha  je  voľne  prístupná  na  internete  na  www.revolucia.sk  a
      www.skutocnarevolucia.sk   Zakúpením  knihy  pomáhate  myšlienkam  v  nej
      uvedených. Knihu si viete objednať aj priamo u autora za 20€ + poštovné a balné:
      Peter Sihelský, sihelsky.ps1@gmail.com, Facebook: Peter Sihelský, 0907425737
   1   2   3   4   5   6   7