Page 5 - kniha
P. 5

Kapitola: Úvod

      Dnes je deň 5. január 2022 a túto knihu som sa rozhodol
      napísať, lebo cítim, že ju treba napísať. Všetko, čo sa v tejto
      knihe dočítate je len úprimné vyjadrenie mojich myšlienok bez
      ohľadu, či je to správne, alebo komerčne zaujímavé. Dopredu
      sa Vám ospravedlňujem, že Vám budem niekedy tykať. Nie je
      to z dôvodu, že by som si Vás nevážil, ale táto kniha má byť

      spájač ľudí a dúfam, že mi dáte za pravdu, že bližší ľudia sú tí,
      čo si tykajú. Teda väčšinou.:) Celkom úmyselne budem Vám /
      Ti  niekedy  vykať,  niekedy  tykať  a  niekedy  pôjde  len  o
      všeobecné  konštatovanie.  V  každom  prípade  chcem  byť
      Vašim / Tvojim priateľom a či myšlienky v tejto knihe Vám
      budú  blízke  a  skutočnými  priateľmi  sa  aj  staneme,  je
      momentálne len a len na Vás / na Tebe. Nič do tejto knihy
      nedám z dôvodu, že by som Ťa chcel nejako zmanipulovať,
      alebo vykresliť seba ako hrdinu, alebo chudáka, ktorého treba

      ľutovať a pomôcť mu. Ale je pravda, že ju píšem s nejakým
      cieľom. Robiť veci bez cieľa je šialenstvo. A tým zatiaľ až tak
      netrpím. Do akej miery som šialenec, rozumný človek, alebo
      chudák  nechám  na  Vašom  uvažovaní.  Ak  v  tejto  knihe
      uvádzam  mená  konkrétnych  osôb,  ktoré  vykresľujem  v
      pozitívnom, alebo negatívnom svetle, tak v žiadnom prípade

                     – 5 –
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10