Page 3 - kniha
P. 3

Táto kniha je venovaná všetkým občanom

         Slovenskej republiky, ktorí svoju rodnú vlasť
        Slovensko ( po rodine ) dávajú na prvé miesto a

           ľuďom, ktorí chcú byť dobrými ľuďmi.


                     – 3 –
   1   2   3   4   5   6   7   8