Page 10 - kniha
P. 10

kníh, ani na revolúciu a ani nie som expert na psychológiu.
      Keby som bol, tak by revolúcia už dávno prebehla, alebo by
      som bol "za vodou" a kašľal by som tu písať nejakú knihu.
      Pohnútka prečo ju píšem je, že by som chcel ňou niekomu

      pomôcť a v konečnom dôsledku aj sebe. Nie preto, aby som na
      nej zarobil. Veď predaj kníh, nie je nejaký výhodný biznis. V
      tejto knihe chcem opísať moje životné skúsenosti v kombinácii
      s múdrosťami, ktoré som sa dočítal, alebo ktoré mi niekto
      povedal. A konečným cieľom je pochopiť, že ak sa chceme mať
      dobre, musíme toho veľa obetovať. Bude treba prekonať veľa
      strachov,  bude  treba  obetovať  kúsok  seba,  bude  treba
      obetovať pohodlie, budeme musieť konať niečo, čo sa nebude
      páčiť nášmu egu. Ak toto všetko dokážeme, tak odmenou
      bude hlavne dobrý pocit, že sme sa zachovali správne. Ak
      urobíme všetko tak ako opíšem hlavne v závere tejto knihy,

      tak odmenou nám budú istoty, že svet je úžasné miesto a
      bude o všetkých postarané. Materiálne, technicky, duchovne.
      Proste budeme si žiť spokojne a v blahobyte. Prečo tak nežiješ
      teraz, alebo prečo ak aj máš všetko, tak sa necítiš veľmi dobre
      sa pokúsim, čo najlepšie na rôznych príkladoch opísať. Ale
      výsledok  revolúcie  má  byť  posun  vpred  každému!  Aj
      bohatému aj chudobnému! Zažil som oboje a neskôr napíšem
      ako ma to poznačilo a hlavne aké ponaučenia z toho plynú.
      Táto kniha bude rozprávka o tom ako nakoniec dobro zvíťazilo

      nad zlom. Že BOH zvíťazil nad satanom. Že zdravý rozum
      porazil chorobu. Táto rozprávka môže ostať len v tejto knihe, v
      jej pár výtlačkoch, alebo môže byť pretavená do reality. O tom

                    – 1 0 –
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15