Page 14 - kniha
P. 14

keď ho pochopíš, tak sa budeš chcieť možno zastreliť, ale jednu vec
      si sľúb na začiatku a rovno si ju aj napíš na viditeľné miesto: "Som
      silný chlap!" Pre ženy: "Som silná žena!", "Ja idem pomôcť dobrej
      veci a bez ohľadu na okolie budem dobrým človekom a urobím, čo
      bude  v  mojich  silách!  Nič  ma  nepoloží!  Pomôžem  druhým  a
      pomôžem aj sebe!" To by malo stačiť.

      Za môj život som trpel veľa krát depresiami. Niektoré ich priebehy
      trocha opíšem, ale len pre ponaučenie pre ostatných. Nechcem, aby
      ste ma ľutovali! To mi nepomôže a momentálne je to za mnou.
      Jedna z motivačných kníh, ktoré som čítal ma priviedla takmer k
      samovražde. Radšej ti nenapíšem jej názov, lebo nechcem riskovať,
      že si ju zo zvedavosti kúpiš a ublížiš si. A keďže niektoré veci z nej
      možno zahrniem do tejto knihy, tak preto som Ťa poprosil, aby si si
      sľúbil to, čo som napísal vyššie. A hlavne dodrž, čo si sľúbil! Naozaj
      nie je mojim cieľom urobiť z nešťastných ľudí samovrahov, alebo
      zombíkov  a  ani  nie  bláznov,  či  arogantných  chrapúňov,  ktorí
      zneužijú všetko a každého pre svoj osobný prospech!!!

      Možno by sa hodil sem napísať môj životopis, alebo autobiografia
      pre lepšie pochopenie, ale nie je na to čas. Po revolúcií sa môžeme
      spolu zasmiať na niektorých mojich a tvojich zážitkoch.


      Mojim cieľom je zavedenie nového spoločenského zriadenia, kde o
      každého bude postarané. Raz mi jeden môj bývalý šéf Maťo T. v
      rámci debaty povedal: "Ak by sa každý staral sám o seba, tak o
      každého je postarané." Vtedy som s ním nesúhlasil, ale zároveň
      niečo pravdy na tom bude. Keďže to bol dobrý šéf, tak samozrejme,
      že sme sa nehádali, aj keď sme mali rozdielne názory. Vzájomná
      spolupráca bola dobrá až do chvíle, keď som ho oklamal. Mal som
      umožnené pracovať aj cez víkend a koľko hodín som chcel. Práca
                    – 1 4 –
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19