Page 18 - kniha
P. 18

nevieš. A hlavne nevieš východisko! Dokonca nechceš riešenie,
      ktoré by ti pomohlo! Alebo neveríš nikomu, ani tomu, kto by ti
      dobre  radil!  Za  môj  život  som  zažil  viacero  depresii  a  za
      niektoré si môžem sám. Za niektoré možno môžu rodičia. Za

      niektoré  možno  môže  vláda.  Za  niektoré  možno  bývalá
      manželka. Za niektoré možno i zamestnávateľ. Za niektoré
      možno negatívny zážitok s niekym neznámym! Za niektoré
      možno pozitívny zážitok s niekým! S odstupom času a po
      bohatých skúsenostiach som zistil, že jediný spôsob ako byť v
      pohode je mať priaznivé podmienky pre život. Čo najviac sa
      priblížiť ku žitiu podľa hesla: Všetko s mierou! V akejkoľvek
      oblasti začneš byť nenásytný, tak si koleduješ o malér! A tak
      nenápadne sa ti to nabalí, že keď si to uvedomíš, tak už si vo
      veľkej riti! A tak je to aj s týmto našim režimom. V súčasnosti
      sa to tu prezentuje ako demokracia. Čo znamená vláda ľudu.

      Chcem veriť, že ľudia na Slovensku v skutočnosti nechcú toto!
      Ty chceš? Verím, že nechceš! Každý by chcel, aby to tu bolo
      inak, lepšie, ale každý by chcel, aby to tu bolo lepšie bez toho,
      aby ho to niečo stálo! Predsa chceme sa mať lepšie a nie
      menej  zarábať!  Alebo  viac  hodín  pracovať!  Alebo  tvrdšie
      pracovať! Alebo menej vlastniť! Každý by bol najradšej, keby
      vláda schválila také zákony, aby sme nemuseli toľko pracovať a
      zarábali viac. Aby dôchodky boli väčšie, aby lieky boli zadarmo.
      Aby štúdium bolo zadarmo. Aby prídavky na dieťa boli väčšie.

      Aby dane boli čo najmenšie. Aby cesty boli vždy upravené. Aby
      úradníci Vám vždy ochotne pomohli. Aby nezamestnaní mali
      prácu a nevyciciavali sociálny systém. Aby bohatí nerozkrádali

                    – 1 8 –
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23