Page 22 - kniha
P. 22

psychicky zle povedal: "V každom z nás je dobrý a zlý človek.
      Vyhráva ten, ktorého viac kŕmime." Ale aby som sa vrátil ku
      maximalizovaniu šance zmeniť politický režim, tak veľmi bude
      záležať na nás do akej miery si získame priateľov. Osobných,

      ale aj celý národ. Celý tento režim chcem postaviť na princípe:
      Nerob nikomu nič, čo by si nechcel, aby robili Tebe! Tento
      systém v snahe sa zachrániť začal používať heslo: "Keď to môžu
      robiť v zahraničí, prečo by sme to nerobili My?!" Alebo: "Keď
      všetci dodržujú niečo, prečo by si to nemal dodržiavať ty?!"
      Možno si to neuvedomujú, ale tieto "múdrosti" sú ďaleko od
      racionálneho a slobodného zmýšľania! Sú to frázy, aby morálne
      zlomili každého, kto nesúhlasí s danými postupmi, zákonmi a
      podobne! Bez argumentov, bez logiky, bez ľudskosti! Sú to len
      frázy na ovládanie ľudí! Žiaľ toto je len jedna zo stoviek vecí, čo
      robia  na  ovládanie  človeka,  aby  bol  poslušný.  Nie  slušný!

      Poslušný! Majú aj oveľa lepší nástroj ako ničiť slobodnú vôľu
      občanov.  A  to  je  STRACH.  Strach  sa  dá  šíriť  veľmi  ľahko,
      dokonca sa šíri aj sám. Dokonca keď ho dajú dostatok, tak sa
      strach usadí v tvojej hlave a začne si pomaličky rásť. A ani si to
      neuvedomíš a začneš robiť rozhodnutia zdanlivo slobodné, ale
      v skutočnosti strach ti ovládol centrum chcenia a ty robíš to, čo
      ten čo začal šíriť strach chcel. Neveríš? Dám ti príklad: Niekto
      vymyslí čistiaci prostriedok s funkciou zabíjania baktérií na
      riad. Ten čo to vymyslí, väčšinou nie je taký chamtivý ako ten,

      čo  nevie  nič  poctivé  robiť  a  tak  odkúpi  licenciu  na  tento
      prostriedok a v snahe zarobiť čo najviac spustí reklamu, že
      tento prostriedok vám uľahčí umývanie. Keďže chceme žiť čo

                    – 2 2 –
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27