Page 23 - kniha
P. 23

najpohodlnejšie, ta si ho kúpime. Predsa keď nám niečo uľahčí,
      tak je to pre nás dobré. Lenže môže sa stať, že tento podnikateľ
      chce zarobiť oveľa viac a tak spustí nie pozitívnu reklamu, ale
      negatívnu.  A  v  spote  namiesto  vychvaľovania  začnú  vám

      hovoriť,  že  baktérie  Vám  škodia  a  hlavne  deťom  a  tento
      prostriedok ich účinne na 99% zabíja. Potom aj tí, čo nechcú žiť
      pohodlnejšie, tak si tento prostriedok kúpia, lebo predsa chcú
      to najlepšie keď už nie pre seba, tak pre svoje deti. Teda vo vás
      táto reklama vytvorí strach, že je hrozba a tento prostriedok
      vás a vaše deti ochráni! Teda ovládať ľudí sľubovaním pohodlia
      nie je také účinné, ako ľudí ovládať strachom! A dokonca
      reklamné  agentúry  sú  také  sofistikované,  že  do  vás  pocit
      strachu vštepia veľmi nenápadne. Im ide len o zisk. Snáď si
      nemyslíš, že im záleží na tvojom riade alebo zdraví. Alebo
      myslíš? Jasné že nie. To, že čítaš túto knihu svedčí o tom, že

      máš racionálne myslenie. Strach je ako oheň. Dobrý sluha, ale
      zlý pán. Ja osobne chcem pomôcť zriadiť také spoločenské
      zriadenie, aby ľudia ho mali ako spojenca a ochrancu a nie ako
      niekoho,  kto  im  chce  zle  a  chce  ich  zneužívať!  Každé
      spoločenské zriadenie sa skladá z ľudí a ako som písal na
      začiatku,  tak  chcem,  aby  každý  sa  v  ňom  cítil  dobre.  Sú
      situácie, keď sa človek necíti dobre, ale nechcem, aby to bolo
      chybou  systému.  Súčasný  politický  režim  je  postavený  na
      trhovej ekonomike a veľmi chorých hodnotách! Liberalizmus je

      zlo! Prečo to píšem až takto tvrdo, keď chcem dobre pre
      každého? Lebo raz mi jeden kamarát z Kokavy nad Rimavicou
      povedal:  "Zlo  treba  odsúdiť,  hriešnika  milovať!  "  To  ale

                    – 2 3 –
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28