Page 19 - kniha
P. 19

štátny rozpočet. Aby zamestnanci poctivo pracovali. Aby sme
      mali dostatok voľného času. Aby sme mali veľa priateľov. Aby
      každý si mohol robiť to čo chce. Určite si sa našiel v niektorej
      zo skupín a chcel by si to, čo som napísal. A zase niektoré

      skupiny  a  ich  potreby  Ťa  vôbec  nezaujímajú.  Alebo  ak  aj
      zaujímajú, tak len tak  jedným uchom  dnu a  druhým  von.
      Netráp sa. To je prirodzené. No či chceš, alebo nie, je vysoko
      pravdepodobné, že sa presunieš z niektorej skupiny do inej
      skupiny a začneš mať iné potreby. Aj o tom je život. Môj názor
      je taký, že ak chceme žiť spokojne, tak by sme si mali vytvoriť
      také spoločenské zriadenie, ktoré nás podrží v každej situácií.
      Tu ale narážame zase na problém a tým opäť to, že za každých
      okolností chceme viac. Ak chceme žiť čo najspokojnejšie, tak
      musíme si vytvoriť taký režim, ktorý bude čo najspravodlivejší
      ku  všetkým.  S  jednou  vecou  sa  ale  musíme  zmieriť,  ak

      nechceme stále bojovať a žiť nešťastne a to je, že nič dokonalé
      nevytvoríme a uspokojíme sa s tým, že sa dohodneme na
      niečom  rozumnom.  A  potom  sa  dohodneme  že  budeme
      rešpektovať pravidlá a nebudeme ich meniť určité obdobie.
      Meniť pravidlá príliš často tak ako sa to deje v súčasnosti
      celkom zbytočne stresuje ľudí. Hlavne ak morálku a pravé
      hodnoty vymeníme za dočasné výhody. Dobrá správa ale je, že
      veľa vecí sa dá napraviť! Je pravda, že bez úsilia to nepôjde. Ale
      je zároveň pravda, že ak pomôžeš dobrej veci, tak aj napriek

      úsiliu budeš mať dobrý pocit! Takže zhrňme si to. Ak chceme
      žiť dobre, tak si musíme zaviesť, nie čo chceme, lebo väčšinou
      to, čo chceme nás zabije alebo spraví nešťastnými, ale to čo je

                    – 1 9 –
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24